spc logo

                                

 

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centras ieško 

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHOLOGO

 

Apie mus

Vilniaus miesto socialinės paramos centras yra biudžetinė įstaiga, teikianti socialinę paramą Vilniaus gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines ir psichologines problemas

Apie darbą

Vyresn. psichologo funkcijos:

-        teikti psichologinę pagalbą vaikams ir paaugliams, patiriantiems psichologines krizes, emocinius, elgesio ir bendravimo sunkumus bei jų tėvams;

-        vesti užsiėmimus grupėse vaikų dienos centruose;

-        vesti vaikų ir paauglių grupes;

-        individualiai konsultuoti paauglius priklausomybių nuo alkoholio ar narkotikų bei kitų problemų klausimais;

-        esant poreikiui lankytis konsultuojamų ir kitų socialines paslaugas gaunančių asmenų namuose kartu su kitais Socialinės paramos centro darbuotojais;

-        periodiškai vertinti darbo su vaiku ar paaugliu (šeima) eigą, rezultatus, efektyvumą;

-        dalyvauti atvejo vadybos posėdžiuose;

-        teikti vaikams, paaugliams ir jų tėvams reikalingą informaciją ir žinias, ugdyti socialinius įgūdžius, skatinant glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoti vaikų, paauglių ir jų šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;

-        tarpininkauti šeimai dėl pagalbos priemonių, parengti šeimos narius kreiptis į kitas valstybės ir (ar) savivaldybių institucijas, įstaigas ar organizacijas, kuriose šeima gali gauti pagalbą;

-        bendradarbiauti ir veikti kartu su atvejo vadybininku ir socialiniu darbuotoju, organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą vaikams, paaugliams ir jų tėvams;

-        teikti siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo;

-        konsultuoti Socialinės paramos centro darbuotojus jų paslaugų (vaikų, paauglių ir jų tėvų) gavėjų problemų sprendimo klausimais;

-        dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje bei (ar) savivaldybėje;

-        rengti raštų projektus pagal savo kompetenciją;

-        pildyti Socialinės paramos centro teisės aktais nustatytas dokumentų formas;

-        vykdyti kitus Socialinės paramos centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Skyriaus vedėjo ir jo pavaduotojo teisėtus nurodymus, susijusius su atliekamomis pareigomis.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai

Jūs:

-        turite aukštajį universitetinį psichologijos išsilavinimą;

-        turite ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vaikų ir paauglių psichologinio konsultavimo srityje;

-        turite darbo su priklausomais asmenimis patirties;

-        mokate rusų kalbą;

-        turite gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

-        žinote standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikas, psichologinio konsultavimo principus;

-        esate susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų ir socialinės paramos teikimą;

-        žinote, kas yra Dokumentų rengimo taisyklės bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės;

-        turite puikius bendravimo gebėjimus.

 

Mes įvertinsime kaip privalumą, jeigu Jūs:

-        mokate bent vieną užsienio kalbą;

-        turite darbo su šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką patirties.

Mes siūlome

Darbą Pagalbos šeimai skyriuje;

1,0 etato neterminuotą darbo sutartį;

Darbo užmokestį: nuo 948,64 iki 1224,96 Eur pareiginę algą neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais), pareiginės algos kintamąją dalį bei priemokas.

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų polisas;

Galimybę įgyti darbo patirties, tobulinti savo įgūdžius.

Jeigu norite dalyvauti atrankoje

Siųskite išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu leokadija.kutkauskiene@spcentras.lt arba atneškite/atsiųskite dokumentus adresu Kauno g. 3, LT-01314, 504 kab.

Daugiau informacijos

Pagalbos šeimai skyriaus  vedėja L. Kutkauskienė, tel. (8 5) 231 4674, el. p. leokadija.kutkauskiene@spcentras.lt

Jeigu atitinkate keliamus reikalavimus, pakviesime Jus į  atrankos pokalbį!