spc logo

                                

 

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centras ieško

ATVEJO VADYBININKO,  DIRBANČIO SU  ŠEIMOMIS

 

Apie mus

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centras yra biudžetinė įstaiga, teikianti socialinę paramą Vilniaus gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

 

Apie darbą

 

Atvejo vadybininko (-ės) funkcijos:

-          vertinti vaiko ir šeimos poreikius bei jos aplinką;

-          telkti bendruomenės narius ir specialistus reikalingai pagalbai teikti;

-          koordinuoti pagalbos vaikui ir šeimai procesą vienoje (keliose) Vilniaus miesto seniūnijų.

Mūsų lūkesčiai ir reikalavimai

Jūs:

-          turite ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinio darbo ar socialinės pedagogikos (bakalauro, magistro) kvalifikacinį laipsnį;

-          turite ne mažesnę kaip vienų metų darbo (ar savanorystės) su šeima ar vaikais patirtį;

-          turite organizacinių gebėjimų (gebėti telkti bendram darbui su šeima ir vaiku kitus pagalbos teikėjus);

-          išmanote Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius socialinę apsaugą, vaiko teisių apsaugą, socialines, švietimo, sveikatos priežiūros ir kt. paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, socialinio darbo ir vadybos metodus;

-          išmanote Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

-          turite puikius bendravimo gebėjimus ir gerus darbo kompiuteriu įgūdžius;

 

Mes įvertinsime kaip privalumą, jeigu Jūs:

-          turite B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

-          mokate rusų ir anglų kalbas.

 

Mes siūlome

 

Darbą Pagalbos šeimai skyriuje;

1,0 etato neterminuotą darbo sutartį;

Nuo 6,11 iki 7,08 (priklausomai nuo socialinio darbo stažo) pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą, mokama kintamoji dalis ir priemokos;

Galimybę tobulinti savo įgūdžius.

 

Jeigu norite dalyvauti atrankoje

Siųskite išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką el. paštu l.kutkauskiene@spcentras.lt arba atneškite/atsiųskite dokumentus adresu Kauno g. 3, LT-01314, 504 kab.

Daugiau informacijos

Pagalbos šeimai skyriaus  vedėja L. Kutkauskienė, tel. (8 5) 231 4674, el. p. l.kutkauskiene@spcentras.lt

Jeigu atitinkate keliamus reikalavimus, pakviesime Jus į atrankos pokalbį!