Naujienos

Labdaros ir paramos fondas „Algojimas“ organizuoja labdaros akciją šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus
2013-11-07


LABDAROS AKCIJA - ŠEIMOMS, AUGINANČIOMS VAIKUS SU NEGALIA!!!

Labdaros ir paramos fondas "Algojimas", bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto savivaldybe, organizuoja labdaros akciją

Gruodžio mėn. 2-13 dienomis bus dalinami nauji drabužiai ir avalynė vaikams su negalia.

Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos kreiptis darbo dienomis 10-14 val. telefonais:

+ 370 5 261 4713
+ 370 685 30599


LPF "Algojimas" dirba su šeimomis ir šeimoms, auginančioms vaikus su negalia.

Veiklos tikslai:

• Įvairiapusiškai padėti šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus.
• Bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio visuomeninėmis organizacijomis, atsakingomis valdžios institucijomis
• Formuoti ir įgyvendinti naujas socialines kompleksines paslaugas.
• Teikti metodines rekomendacijas.


 

Informacija dėl socialinės paramos mokiniams
2013-11-06

Informuojame, kad Vilniaus miesto socialinės paramos centre 2013-2014 mokslo metams socialinė parama mokiniams jau skirta 7829 vaikams iš 5288 nepasiturinčių šeimų.


Parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 7024 vaikams, nemokami pietūs
7618 vaikams, nemokami pusryčiai 106 vaikams.


Palyginti su 2012 m., besikreipiančiųjų skaičius dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti šiek tiek sumažėjo. 2012-2013 mokslo metais parama mokinio reikmenims įsigyti skirta 8518 vaikams.

 

Primename, kad dėl nemokamo maitinimo šeimos gali kreiptis visų mokslo metų eigoje į Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus. Išsamesnė informacija apie nemokamo maitinimo skyrimo sąlygas.


DĖL INFORMAVIMO APIE PIKTNAUDŽIAVIMĄ PINIGINE SOCIALINE PARAMA
2013-10-21

Vilniaus miesto savivaldybė siekdama, kad piniginė socialinė parama būtų teikiama tikslingai, įdiegė pasitikėjimo telefono numerį (8 5) 211 2040 ir ragina vilniečius pranešti apie piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijų už būsto šildymą, geriamąjį ir karštą vandenį) gavėjus, kurie galimai nelegaliai dirba, gauna (paramos gavėjas ar jo šeimos narys) nelegalias pajamas, gaunamą piniginę socialinę paramą naudoja ne pagal paskirtį, vartoja ir (ar) platina alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines medžiagas, ar kitą informaciją, galinčią turėti įtakos piniginės socialinės paramos teikimo teisėtumui.


 

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centras dalyvauja projekte „Vaikų svajonės“
2013-10-17

Vilniaus miesto socialinės paramos centras džiaugiasi galėdamas ir šiemet tęsti dalyvavimą projekte „Vaikų svajonės", kuris po trijų sėkmingų metų jau tampa gražia tradicija prieš žiemos šventes.

Projekto tikslas - išpildyti kuo daugiau vaikų, augančių socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, kalėdinių dovanų norų.

Projekto iniciatoriai Andrius Čepkus ir Julius Gregorauskas bei jų suburtas savanorių kolektyvas entuziastingai, negailėdami savo laiko, vykdo šį projektą.

2013 m. spalio 10 d. atidaryti Vilniaus miesto socialinės paramos centro Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai“ ir Dienos centras „Versmė“ (A. Kojelavičiaus g. 172/1)
2013-10-092013 m. spalio 10 d. 11 val., minint Pasaulinę psichinės sveikatos dieną, Naujoje Vilniuje buvo atidaryti Savarankiško gyvenimo namai „Savi namai" ir Dienos centro „Versmė" psichikos negalią turintiems asmenims.

 

Galimybe sukurti ir teikti naujas paslaugas vilniečiams buvo pasinaudota įgyvendinant ES struktūrinių fondų paramą gavusį projektą. Investicijos į jį siekia 4 mln. 230 tūkst. Lt, iš kurių - 2 mln. 769 tūkst. Lt ES struktūrinių fondų ir 1 mln. 460 tūkst. Lt savivaldybės indėlis.

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kviečia neįgalius Asmenis dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje
2013-08-21

 

VšĮ Valakupių reabilitacijos centras kviečia asmenis, turinčius fizinę, regos, klausos, sutrikusio intelekto ir psichikos negalias dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje Valakupių reabilitacijos centre Vilniuje.


Profesinės reabilitacijos programoje gali dalyvauti:


1. asmenys, kuriems yra nustatytas 0-45 proc. darbingumo lygis ir iki sekančio darbingumo lygio nustatymo termino yra likę ne mažiau kaip 1 metai. Atitinkantys šiuos kriterijus asmenys ir norintys dalyvauti programoje, turi registruotis teritorinėje darbo biržoje;


2. asmenys, kuriems darbingumo lygis nustatomas pirmą kartą. Šiems asmenims profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis nustatomas darbingumo lygio nustatymo metu Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnyboje.


Profesinės reabilitacijos paslaugos yra teikiamos nemokamai. Taip pat yra teikiamos maitinimo ir pagal poreikį apgyvendinimo paslaugos. Programos dalyviams mokama profesinės reabilitacijos pašalpa.


Siunčiamų profesinės reabilitacijos dalyvių skaičius yra ribotas!


Daugiau informacijos apie profesinės reabilitacijos paslaugas skaitykite www.reabilitacija.lt.


Visais Jus dominančiais klausimais  prašome kreiptis telefonais (8 5) 2477544 arba. mob. tel. 861855152 (kreiptis į Sigitą Šustickienę).


PADĖKA
2013-07-19

Vilniaus miesto socialinės paramos centras nuoširdžiai dėkoja Lietuvos krepšinio federacijai, Masinio futbolo asociacijai, Linui Kvedaravičiui, Ingai Mikolaitytei bei Viliui Bražinskui už dovanotus kamuolius vaikų dienos centrams. Ši dovana prisidės skatinant vaikų, augančių socialinės rizikos ir socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, užimtumą bei fizinį aktyvumą.


Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija kviečia socialinę atskirtį patiriančius asmenis dalyvauti mokymuose
2013-07-08Lietuvos suaugusiųjų mokymo centrų vadovų asociacija įgyvendindama Ugdymo plėtotės centro projektą „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas" organizuoja socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenų bendrųjų kompetencijų mokymus 11-oje (Alytaus r., Anykščių r., Druskininkų r., Ignalinos r., Rokiškio r., Šalčininkų r., Švenčionių r., Utenos r., Varėnos r., Vilniaus m, Zarasų r.) savivaldybėse 2013 m. liepos, rugsėjo spalio mėnesiais.

Dėl pagalbos benamiams ir elgetaujantiems asmenims
2013-06-06

Kviečiame vilniečius, pastebėjusius Vilniaus miesto gatvėse elgetaujančius, benamius asmenis, informuoti apie juos Vilniaus miesto nakvynės namų Socialinę tarnybą (tel. 8 617 44661, darbo laikas nuo 2013 m. liepos 1 d. trečiadieniais-sekmadieniais 12.00-21.00 val.) arba Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus.

 

Pradedamas vykdyti projektas „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“
2013-05-15


Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2013 m. gegužės 13 d. pasirašė su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste" finansavimo ir administravimo sutartį (Nr. VP1-1.1-SADM-14-V-01-004).

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra".

Plačiau>>


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »
Kauno g. 3, 01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
Faks. (8 5) 213 3663
info@spcentras.lt