Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Neįgaliems pensininkams – paprastesnė specialiųjų poreikių lygių nustatymo tvarka
2018-12-17

 

Nuo 2019 metų pradžios įsigalioja paprastesnės procedūros pensinio amžiaus žmonėms, kuriems yra nustatomi specialieji slaugos ar pagalbos (priežiūros) poreikiai ir kuriems reikalingos įvairios socialinės paramos priemonės.


Pagal šiuo metu galiojančią tvarką neįgalūs senjorai turi kreiptis į 2 institucijas, tai yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT), kad ši nustatytų specialiuosius poreikius, ir į savivaldybę, kad būtų nustatytas specialiųjų poreikių lygis. Nuo 2019 metų užteks kreiptis tik į NDNT – ši institucija nustatys ir specialiuosius poreikius, ir jų lygį bei išduos neįgaliojo pažymėjimą.


Pagal nustatytus specialiųjų poreikių lygius teikiama atitinkama socialinė parama ar lengvatos: pavyzdžiui, kompensuojami vaistai, medicininė reabilitacija, transporto lengvatos, parama būstui įsigyti ar pritaikyti ir panašiai.


Asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos buvo nustatytas darbingumo lygis,  NDNT nustatys neterminuotą specialiųjų poreikių lygį (savaime suprantama, jei asmuo to pageidaus ir pateiks raštišką prašymą). Jei tokio asmens darbingumo lygis buvo 0–30 proc., jam bus nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, jei 35–55 – vidutinių.


Pažymime, kad jeigu asmeniui neįgaliojo pažymėjimą buvo išdavusi savivaldybė, jo pasikeisti nereikės, jis galios iki nurodyto termino.


Naująją specialiųjų poreikių lygio nustatymo tvarką nustato 2018 m. spalio 12 d.  Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 563 „Dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Senjorų dienos centro „Atgaiva“ socialinės akcijos
2018-12-13

Vilniaus miesto socialinės paramos centro senjorų dienos centras  „Atgaiva“, kaip ir kiekvienais metais, dalyvavo keliose socialinėse akcijose. Šiemet Pagalbos šeimai skyriui įteikti vilnoniai mezginiai, kurie sušildys daugiavaikės šeimos vaikus bei Socialinių paslaugų namuose skyriui įteiktos senjorų nertos snaigės, kurios bus dovanojamos pagalbą į namus gaunantiems asmenims. Bendradarbiaujant su l/d „Papartis“ senjorų megztos pirštinės eksponuojamos Respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Šiltos, džiaugsmingos Kalėdos“, o po parodos bus padovanotos Vilniaus Petro ir Povilo parapijos vienišiems senoliams ir kitiems šeimos paramos centrams. Taip pat senjorai prisidėjo prie iniciatyvos „Happimess“, kuri padeda šeimoms, auginančioms onkologinėmis ligomis sergančius vaikus. Šiai iniciatyvai įteiktos megztos vaikiškos kojinės, pirštinės ir šalikai (https://www.instagram.com/p/BrRus0xFfQC)


Nuoširdžiai dėkojame mūsų dienos centro lankytojoms už dalyvavimą šiose socialinėse akcijose.

 


Vaikų dienos centrai dalyvavo renginyje „Sveikos Kalėdos“
2018-12-13

2018-12-12 Vilniaus m. socialinės paramos centro vaikų dienos centrų „Labirintai“ ir „Bičiulis“ lankytojai dalyvavo Vilniaus m. visuomenės sveikatos biuro organizuotame renginyje „Sveikos Kalėdos“. Vilniaus įgulos karininkų romovėje susirinkusius vaikus iš Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono vaikų dienos centrų sveikino renginio organizatoriai, Raganiukės teatro aktoriai vaikams pasiūlė įvairių judrių žaidimų, piešė ant veidukų. Vaikai mėgavosi sveikuoliškomis vaišėmis. Vėliau žiūrėjo nuotaikingą Raganiukės teatro aktorių spektaklį. Renginio pabaigoje visi buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanėlėmis. 


Žolininko paskaita Senjorų dienos centre „Atgaiva“
2018-12-07

Bendradarbiaujant su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru, Vilniaus miesto socialinės paramos centro Senjorų dienos centre „Atgaiva“ svečiavosi žolininkas Marius Lasinskas, kuris skaitė paskaitą: „Apie tikrąsias ligų priežastis. Kada gali ir kada negali padėti vien tik vaistažolės“. Paskaitos metu žolininkas papasakojo apie žinomų augalų gydomąsias savybes, vaizdžiai supažindino dalyvius su mažiau žinomomis vaistažolių rūšimis ir jų veikliosiomis medžiagomis, pasidalino receptais, padedančiais kovoti su peršalimo ligomis, nemiga ir kitais negalavimais. Po paskaitos dalyviai neskubėjo skirstytis – turėjo žolininkui klausimų, prašė patarimų.


Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus visuomenės sveikatos biurui ir žolininkui Mariui Lasinskui už mums skirtą laiką bei įdomią paskaitą.


Išvykų bei renginių savaitė Vaikų dienos centre „Bičiulis“
2018-11-05

Vaikų dienos centre „Bičiulis“ nuo spalio 29 d. iki lapkričio 2 d. buvo organizuojama išvykų bei renginių savaitė, kurios metu dienos centre sulaukėme įvairių svečių, vyko šventinis Helovyno renginys, vaikai apsilankė „Iliuzijų“ muziejuje, „Lietuvos ryto“ televizijoje bei svečiavosi VšĮ „Mano šeimos akademijoje“. Ekskursijų metu vaikai praplėtė savo akiratį, iš arčiau galėjo patyrinėti muziejaus eksponatus, susipažino su televizijos užkulisiais bei naujais-žinomais žmonėmis, dalyvavo prevenciniuose užsiėmimuose ir gavo nuostabių dovanėlių.


Labai norime padėkoti šioms organizacijoms už suteiktas nemokamas edukacijas ir renginius.


Projekte „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ per metus dalyvavo 2850 asmenų
2018-11-05

2017 metais sostinėje pradėtas vykdyti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Jis yra skirtas šeimoms, patiriančioms įvairias sudėtingas situacijas kasdienėje aplinkoje. Projekte dirbantys specialistai siekia padėti šeimoms įveikti sunkumus ir kurti pozityvią šeimos raidą. Skaičiuojama, kad per metus projekto veiklose sudalyvavo net 2850 asmenų.

Mielas vilnieti!!!!
2018-10-05

Ar žinai, kad gali pretenduoti į 78,85 Eur (1 asm. per mėn.) būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją? 


JEI TU:

 • ne trumpesniam nei vienerių metų terminui išsinuomojai Vilniuje (išskyrus savivaldybės) būstą.
 • įregistravai nuomos sutartį nekilnojamojo turto registre;
 • savo gyvenamąją vietą esi deklaravęs Vilniaus mieste arba esi įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Vilniaus mieste;
 • tavo pajamos ir turtas neviršija šių dydžių:

1 asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 38 VRP (4 636 Eur) ir turtas – 93 VRP (11 346 Eur); 

2 ar 3 asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 76 VRP (9 272 Eur) ir turtas – 168 VRP (20 496 Eur); 

4 ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui – 22 VRP (2 684 Eur) ir turtas vienam asmeniui – 75 VRP (9 150 Eur);

 • neturi būsto arba jis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma;
 • esi deklaravęs savo (šeimos) turtą (įskaitant gautas pajamas) VMI, pateikiant FR0001 deklaraciją.

 

ATVYK į SĮ „Vilniaus miesto būstas“, Švitrigailos g. 7 ir pateik:

 1. Prašymą (gauti nuomos mokesčio kompensaciją ir/arba įrašyti į laukiančių socialinio būsto sąrašą); 
 2. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre (sutartyje turite nurodyti visus šeimos narius, kurie yra įrašyti į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą). Nuomojamo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, negali būti mažesnis kaip 8 kv. m;
 3. Visų šeimos narių asmens dokumentų kopijas;
 4. Informaciją apie duomenų pasikeitimą (jeigu duomenys keitėsi dėl šeiminės padėties: santuokos, ištuokos, mirties liudijimo kopijos, duomenys apie 18 metų sulaukusius vaikus (įvaikius), priskiriamus prie šeimos narių pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nurodytą šeimos sąvoką;
 5. Metinę gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją (deklaracijos forma FR0001), teikiamą iki kiekvienų metų gegužės 1 d;
 6. Visų pilnamečių šeimos narių sutikimus dėl duomenų tikrinimo;
 7. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 8. Banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

Tel. pasiteiravimui (8 5) 250 0759; (8 5) 250 0760; (8 5) 277 9090.


Informacija šeimoms, globojančioms giminystės ryšiais susietus vaikus, apie pagalbos pinigų mokėjimą nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d.
2018-09-07

Informuojame, kad, siekiant skatinti vaikų globą šeimoje, nuo 2018-08-01 pagalbos pinigai bus mokami ne tik šeimoms, globojančioms giminystės ryšiais nesusietus vaikus, bet ir šeimoms, globojančioms giminystės ryšiais susietus vaikus (seneliams, broliams, seserims):

 • globojant vieną vaiką, šeimai mokama 3 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 114 eurų per mėnesį;
 • globojant du vaikus, šeimai mokama 5 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 190 eurų per mėnesį;
 • globojant tris ir daugiau vaikų, šeimai mokama 8 bazinės socialinės išmokos dydžių išmoka, kuri sudaro 304 eurus per mėnesį;
 • globojant vaiką iki 3 metų amžiaus, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 bazinės socialinės išmokos dydžiu, t. y. 38 eurais, per mėnesį.

Pagalbos pinigai šeimai, pradėjusiai vaikus globoti iki 2018-07-31 (įskaitytinai), mokami nuo prašymo dėl pagalbos pinigų skyrimo Savivaldybėje gavimo dienos. Šeimai, pradėjusiai vaikus globoti nuo 2018-08-01, pagalbos pinigai mokami nuo globos nustatymo dienos.

Daugiau informacijos apie pagalbos pinigų skyrimo tvarką galite rasti Savivaldybės interneto skiltyje https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/pagalbos-pinigu-skyrimas-seimoms-ir-seimynoms-globojancioms-rupinancioms-likusius-be-tevu-globos-vaikus arba ją suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriuje  tel. (8 5) 211 2263.


 

Renginys „Mažoj širdelėj- didelės idėjos“
2018-09-04

Vilniaus miesto socialinės paramos centro vaikų dienos centrai „Bičiulis“ ir „ Labirintai “ 2018 m. rugpjūčio 30 d. dalyvavo S. Daukanto aikštėje vykusioje LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir maltiečių organizuotoje mokyklinių prekių rinkimo mugėje „Mažoj širdelėj – didelės idėjos“.


Vaikams šis renginys suteikė daug teigiamų emocijų ir įspūdžių, vaikai turėjo galimybę pamatyti Lietuvos Respublikos prezidentę, kai kurie netgi gauti jos parašą.


Renginio metu, vaikai mokėsi teikti pirmąją pagalbą, fechtuoti bei buvo vaišinami gardžiais užkandžiais. Taip pat,
šventę aikštėje kūrė ir dainavo „X Factor“ jaunieji nugalėtojai.


Viršuliškių seniūnijos gyventojų dėmesiui!
2018-08-24

Informuojame, kad Viršuliškių seniūnijos gyventojus aptarnaujantys Socialinio darbo skyriaus socialiniai darbuotojai nuo 2018-08-24 dirbs Justiniškių seniūnijos patalpose adresu Rygos g. 15, 5 kab. tel.  (8 5) 240 0179, 8 670 17405.


 

«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »

Svetainės medis