Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Periodinės pašalpos skyrimas


Periodinė pašalpa asmenims gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje  arba gyvenamosios vietos nedeklaruojantiems niekur, tačiau faktiškai gyvenantiems Vilniuje, iki 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI – 38 Eur) (114 Eur) dydžių gali būti skiriama siekiant padėti bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jis negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinė pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 1,25 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP, 1 VRP – 122 Eur) (152,50 Eur) dydis vienam asmeniui:

  1. Darbingo amžiaus asmenims;
  2. Asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją.

Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.


Pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas (prašymo forma);
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Pažyma apie darbingų bendrai gyvenančių asmenų (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių 3 mėnesių iki kreipimosi mėnesio pajamas arba kreipimosi mėnesio, jeigu, palyginti su praėjusiais 3 mėnesiais pasikeitė pajamų šaltinis ar bendrai gyvenančių asmenų sudėtis;
  4. Pažyma apie priteistas ar mokamas / nemokamas lėšas vaiko (vaikų) išlaikymui;
  5. Pažymos ir kiti dokumentai, patvirtinantys sveikatos būklę;
  6. Kiti dokumentai pagal poreikį. 

Darbingo amžiaus asmenys kreipimosi metu privalo būti užsiregistravę Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ne trumpiau kaip tris mėnesius (šis reikalavimas netaikomas darbingo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas 40 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, nuo priklausomybių besigydantiems asmenims, kurie kreipėsi dėl sąlyginės pašalpos skyrimo, taip pat asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro ar stichinės nelaimės, padariusios žalą neapdraustam ar apdraustam, jei pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis, turtui, gyvenamajam būstui, kuriame bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą ir jeigu tai yra vienintelis gyvenamasis būstas), vykdyti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudarytuose individualiuose įdarbinimo planuose nustatytus įsipareigojimus (neatsisakyti profesinio mokymo ar kvalifikacijos kėlimo, siūlomo darbo ir kita), socialinę riziką patiriantys asmenys privalo vykdyti Socialinės paramos centro socialinių darbuotojų sudarytus individualius darbo plano uždavinius socialinių problemų sprendimo klausimais.


Asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje, turi kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais (žiūrėti sąrašą).


Asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir gyvenantys Vilniaus m., arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje ir neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos, dėl pašalpos skyrimo turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą (Kauno g. 3), 1 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti (8 5) 233 3986 el. p. j.nedzinske@spcentras.lt


Dokumentų priėmimo laikas:


pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val. 
trečiadieniais, penktadieniais 7.30 - 11.30 val. 
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.

Dokumentų priėmimo laikas Vilniaus miesto socialinės paramos centro 1 informaciniame langelyje: 

pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val. 
penktadieniais 7.30 - 11.30 val. 
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.


PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

Svetainės medis