Veikla


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRAS - yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Vilniaus m.savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento reguliavimo sričiai. Centras įsteigtas Vilniaus miesto tarybos sprendimu 1991 m. lapkričio 20 d.


VILNIAUS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS MISIJA - teikti socialinę paramą Vilniaus gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba tenkinant jų būtinuosius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.CENTRO FUNKCIJOS:

1. teikti bendrąsias socialines paslaugas:

1.1. informavimo;

1.2. konsultavimo;

1.3. tarpininkavimo ir atstovavimo;

1.4. maitinimo organizavimo;

1.5. transporto organizavimo;

1.6. sociokultūrines;

1.7. asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo;

2. teikti socialinės priežiūros paslaugas:

2.1. pagalbos į namus;

2.2. socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo;

2.3. socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;
2.4. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose;

3. organizuoti ir teikti dienos socialinę globą asmens namuose;

4. Savivaldybės nustatyta tvarka mokėti vienkartines pašalpas iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

5. priimti dokumentus ir nustatyti teisę į socialinę paramą mokiniams, organizuoti paramos mokinio reikmenims įsigyti teikimą;

6. išduoti techninės pagalbos priemones;

7. rengti dokumentus dėl socialinės globos paslaugų skyrimo;

8. rengti dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, išduoti neįgaliojo pažymėjimus;

9. rengti dokumentus dėl būsto ir aplinkos pritaikymo neįgaliųjų poreikiams;

10. teikti rekomendacijas dėl globos (rūpybos) nustatymo ir vykdyti globos (rūpybos) kontrolę;

11. organizuoti ir tvarkyti socialinės paramos gavėjų apskaitą;

12. vykdyti Savivaldybės pavedimus socialinės paramos srityje bei spręsti kitus socialinės paramos klausimus;
13. teikti sveikatos priežiūros paslaugas (žmonių sveikatos priežiūros veikla).

 

Svetainės medis