Valstybinės ir savivaldybės institucijos bei įstaigosKauno g. 3, 01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
info@spcentras.lt