Teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujantis vykdoma Vilniaus miesto socialinės paramos centro veikla.


Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai, reglamentuojantys Vilniaus miesto socialinės paramos centro teikiamas paslaugas:

 

Kauno g. 3, 01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
Faks. (8 5) 213 3663
info@spcentras.lt