Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai" ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimasVilniaus miesto socialinės paramos centras nuo 2010 gruodžio 29 d. įgyvendina projektą „Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai" ir dienos centro psichikos negalią turintiems asmenims įkūrimas", projekto kodas VP3-2.4-SADM-01-R-02-004, finansuojamą pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra" priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-01-R „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra" Europos sąjungos (toliau - ES) lėšomis ir Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis.

 

Projektui finansavimas: 3 258 575,00 Lt, iš kurių: 2 769 788,75 Lt - ES fondų lėšos, 488 786,25 Lt - Vilniaus miesto savivaldybės indėlis.

 

Projekto tikslas: išplėsti socialinių paslaugų infrastruktūrą Vilniaus mieste, atliekant pastato, esančio A. Kojelavičiaus g. 172 / J. Kupalos g. 1, rekonstrukcijos darbus ir įkuriant Vilniaus miesto socialinės paramos centro padalinius - savarankiško gyvenimo namus „Savi namai" ir dienos centrą psichikos negalią turintiems asmenims. Socialinės priežiūros paslaugos savarankiško gyvenimo namuose ir dienos centre bus teikiamos, užtikrinant asmenų savarankiškumą skatinančias ir jų poreikius atitinkančias saugias gyvenimo sąlygas, siekiant ugdyti ir palaikyti jų socialinius įgūdžius ir mažinti socialinę atskirtį bei skatinti integraciją į visuomenę.

 

Projekto tikslinė grupė: suaugę Vilniaus mieste gyvenantys asmenys, turintys psichikos negalią.

 

Projekto uždaviniai:

  • renovuoti pastatą, esantį A. Kojelavičiaus g. 172 / J. Kupalos g. 1 (903,41 kv. m.) ir įrengti: savarankiško gyvenimo namus „Savi namai" (793,61 kv. m. 28 vietų), dienos centrą (134,84 kv. m. 30 vietų), rūsyje įrengti savitarnos skalbyklą ir katilinę (95,42 kv. m.);
  • įrengti savarankiško gyvenimo namų „Savi namai" ir dienos centro patalpas, įsigyjant reikiamą įrangą, baldus ir kt. inventorių.

Projekto trukmė: nuo 2010 m. gruodžio 29 d. iki 2013 m. liepos 31 d.


Kauno g. 3, 01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
info@spcentras.lt