Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Projektas „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“
2016-06-15Vilniaus miesto socialinės paramos centras nuo 2013-05-13 iki 2015-10-31 įgyvendino projektą „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“, finansuojamą Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis" priemonę ,,Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra", kuriuo Vilniaus mieste sėkmingai sukurtas ir išplėtotas integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos paslaugų) namuose modelis, siekiant teikti kompleksinę pagalbą neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims bei padėti šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

 

Pasibaigus projektui "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste", Vilniaus miesto savivaldybė skyrė lėšų tolesniam integralios pagalbos teikimui, taip užtikrindama šios pagalbos tęstinumą iki naujo finansavimo laikotarpio.

 

Vilniaus miesto socialinės paramos centras 2016 m. gegužės 30 d. pasirašė su Europos socialinio fondo agentūra projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste" Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-03-0001 finansavimo sutartį.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

 

Projekto tikslas - kokybiškos integralios pagalbos namuose neįgaliems vaikams, darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims ir konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems neįgalius vaikus, darbingo amžiaus neįgalius asmenis, senyvo amžiaus asmenis, plėtra.

 

Projekto įgyvendinimo trukmė - 27 mėnesiai (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.).

 

Projekto biudžetas – 767 250,00 Eur.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) planuojama suteikti 110 asmenų (neįgalių vaikų, neįgalių darbingo amžiaus asmenų ir senyvo amžiaus asmenų), ją teiks 12 mobiliųjų komandų, jos naudosis sukurta technine baze, užtikrinančia profesionalų, kokybišką, efektyvų integralios pagalbos teikimą. Sukurtas integralios pagalbos modelis užtikrins slaugos ir socialinės globos poreikio tenkinimą bei sudarys galimybę šias paslaugas gaunantiems vilniečiams kuo ilgiau gyventi savo namuose, išvengiant stacionarios ilgalaikės socialinės globos teikimo, o juos prižiūrintiems šeimos nariams - suteikti kokybiškesnę pagalbą savo artimiesiems bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Šeimos nariams, prižiūrintiems artimuosius, bus teikiamos individualios (200) ir grupės konsultacijos (4), kuriomis bus siekiama suteikti reikalingų žinių ir įgūdžių, slaugant artimąjį namuose bei pasidalinti artimųjų priežiūros ir slaugos namuose patirtimi. Projekto veiklomis bus skatinama neformali pagalba, įtraukiant į paslaugų teikimo procesą savanorius, bendruomenės narius (20). Siekiant pasidalinti gerąja patirtimi, organizuojant ir teikiant integralią pagalbą, ugdyti neformalios pagalbos aktyvumą, planuojama surengti neformalios pagalbos skatinimo renginį, kuriame dalyvaus 20 bendruomenės narių ir savanorių.

 

Projektui viešinti numatomi lankstinukai, plakatai, pranešimai projekto vykdytojo tinklapyje: www.spcentras.lt.

 

Daugiau informacijos apie projektą suteiks Vilniaus miesto socialinės paramos centro Socialinių paslaugų namuose skyriaus vedėja Vilija Puodžiuvienė, tel. (8 5)  233 3984.


Svetainės medis