Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“
2017-08-07

 

 

2017 m. birželio 26 d. pasirašius sutartį tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Europos socialinio fondo agentūros, Vilniaus mieste pradėtas įgyvendinti projektas „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto "Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Projektą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės administracija kartu su partneriais – BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras, VšĮ "Vilniaus SOS vaikų kaimas", Vilniaus arkivyskupijos Caritas, VšĮ SOTAS (Socialinės tarnystės savanoriai), VšĮ Paramos vaikams centras, VšĮ Pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centras.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą bei prisidedant prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo.

 

Projekto tikslinė grupė – paslaugos teikiamos Vilniaus mieste gyvenančioms šeimoms, kasdieniame gyvenime susiduriančiomis su įvairiais iššūkiais ir sunkumais – besilaukiančioms moterims, tėvams, auginantiems vaikus su negalia, šeimoms, slaugančioms artimuosius namuose, asmenims, turintiems problemų dėl narkotinių ar kitokių psichotropinių medžiagų vartojimo, priklausomiems nuo azartinių lošimų, šeimoms, patyrusioms artimo netektį, skyrybas, ligą ir pan., tėvams, susiduriantiems su vaikų auginimo/auklėjimo sunkumais, šeimoms, patiriančioms tarpusavio santykių problemas ar patiriantiems krizes dėl kitų socialinės rizikos veiksnių, kuriems mažinti šeimai reikalinga įvairiapusė pagalba.

 

Projekto įgyvendinimo metu bus įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai, teikiamos šios paslaugos šeimai – pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos  ir vaikų priežiūros paslaugos.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama suteikti paslaugas 5952 asmenims. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai dėka, šeimos gebės surasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti savo stipriąsias puses, jaustis atsakingomis ir kontroliuojančiomis savo veiksmus, įveikti stresą, vaikų auklėjimo sunkumus, spręsti tarpasmeninius konfliktus ir kt. 

 

Projekto įgyvendinimo trukmė – 48 mėnesiai

 

Projekto biudžetas – 3.253.860,00 Eur


Svetainės medis