Savarankiško gyvenimo namai "Savi namai"


Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslauga – tai namų aplinkos sąlygų ir reikalingų paslaugų suteikimas asmenims (šeimoms), kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios priežiūros, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį (šeimos) gyvenimą.


Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ tikslinė grupė
– suaugę, psichikos negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas savarankiško gyvenimo namuose paslaugos poreikis.


Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimo asmuo turi kreiptis į Socialinės paramos centro Socialinio darbo skyriaus darbuotojus seniūnijose pagal asmens, kuriam reikalingos šios paslaugos, gyvenamąją vietą arba tiesiogiai į savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ vedėją ir pateikti šiuos dokumentus:
 

 • laisvos formos prašymą dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų, nurodant socialinės įstaigos pavadinimą;
 • prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas – SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų“;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius tris mėnesius iki kreipimosi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų (jeigu šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
 • darbingumo lygio arba specialiųjų poreikių pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • neįgaliojo pažymėjimą;
 • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (027/a forma), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.


Prašymą dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmeniui gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.


Savarankiško gyvenimo namų gyventojai už savo būsto komunalines paslaugas moka patys.


Mokėjimo už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose ir juose teikiamas socialinės priežiūros paslaugos dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Už socialinės priežiūros paslaugas asmenys turi mokėti:

 • kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų (VRP) dvigubą dydį (244 EUR), bet mažesnės už VRP trigubą dydį (366 EUR) – 10 procentų asmens pajamų;
 • kai asmens pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už VRP trigubą dydį (366 EUR) – 20 procentų asmens pajamų;
 • socialinės priežiūros savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai” vieno mėnesio kaina – 326,15 EUR/mėn. vadovaujantis Vilniaus miesto socialinės paramos centro direktoriaus 2018 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1-150 „Dėl socialinės priežiūros savarankiško gyvenimo namuose „Savi namai” vieno mėnesio kainos tvirtinimo”.


Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (244 EUR), socialinė priežiūra teikiama nemokamai. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už socialinę priežiūrą dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančiam vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį (244 EUR).


Savarankiško gyvenimo namų „Savi namai“ asmenų aptarnavimo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais 7.30 –16.30 val.

Penktadieniais 7.30 – 15.15 val.

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15 val.


PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

A. Kojelavičiaus g. 172,

LT-11106 Vilnius

Tel. 8 683 81251

k.balciuniene@spcentras.lt

 

Svetainės medis