Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Naujienos


Dėl būsto pritaikymo neįgaliems vaikams su sunkia negalia
2017-07-21

Informuojame, kad vaikams, turintiems sunkią negalią ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, gali būti skirtos lėšos pritaikyti būstui 2017 metais. Prašymai turi būti pateikiami iki š. m. rugpjūčio 15 d. Daugiau informacijos čia.

Būstas pritaikomas neįgaliam vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Būstas – atskiras gyvenamasis individualus namas ar butas.

Būsto pritaikymas – minimalus būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Gyvenamoji aplinka – nuolydžiai, takeliai privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos individualiam ar daugiabučiam namui priskirto sklypo ribose.

         
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgaliojo atstovas. Prašymai priimami tik iki š.m. rugpjūčio 15 d. Prašyme turi būti nurodyta, kad neįgalaus vaiko atstovas pagal įstatymą sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti  neįgalaus vaiko  duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Pareiškėjas taip pat turi patvirtinti, kad nėra pateikęs kito prašymo pritaikyti būstą tam pačiam neįgaliam vaikui. Prašymas gali būti teikiamas raštu ir elektroniniu būdu.


Kartu su prašymu pareiškėjas pateikia šiuos dokumentus ar jų patvirtintas kopijas
, kai juose nurodytų duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose:

 1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – NDNT) duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. laisvos formos rašytinį būsto savininko sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, kai prašoma neįgaliojo specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus.

 

          Prašomas pritaikyti būstas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 

 1. būstas yra neįgalaus vaiko, kuriam prašoma pritaikyti būstą, įstatymų nustatyta tvarka deklaruota ir faktinė nuolatinė gyvenamoji vieta;
 2. būsto savininkui nėra apribotos daiktinės teisės į būstą, išskyrus hipoteką;
 3. būsto savininkas arba butų ir kitų patalpų savininkai sutinka, kad jam (jiems) priklausantis būstas arba atitinkamai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektai būtų pritaikyti;
 4. dėl būsto teisinio statuso nėra iškelta civilinė byla (dėl arešto, nuosavybės nustatymo ir t. t.);
 5. naujos statybos būstas baigtas statyti ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti;
 6. būstas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre;
 7. būstas nėra nuomojamas (išskyrus socialinį ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį būstą); 
 8. būstas turi priklausyti nuosavybės teise neįgaliam vaikui ar jo artimiesiems giminaičiams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, arba savivaldybei (socialinis būstas).

 


Dėl būsto pritaikymo ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centro socialinius darbuotojus Martyną Žebuolį ir Gitą Kraujalienę,  adresu  Kauno g. 3/26, Vilnius  520 kab.,  tel.
(8 5) 231 0527, el. p. m.zebuolis@spcentras.lt, g.kraujaliene@spcentras.lt

Darbo laikas:

 

I-IV                                                   7.30 -16.30 val.
V                                                       7.30 - 15.15 val.

Pietų pertrauka     11.30 - 12.15 val.


Svetainės medis