Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai


2018

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita   Excel atsisiųsti 
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos  Excel atsisiųsti 
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  Excel atsisiųsti 
Darbo užmokesčio vykdymas Excel atsisiųsti 


 


2015 metai:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2015:                                                                                          
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2015:
Excel Kreditinio debetinio įsiskolinimo išklotinė 2015
Excel Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2015

 

 2014 metai:

Excel Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą ataskaita 2014                                                                                      
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2014:
Excel Kreditinio debetinio įsiskolinimo išklotinė 2014
Excel Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2014
Excel Savivaldybės finansinių sumų ataskaita 2014