Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Vienkartinės pašalpos skyrimas


Vienkartinė pašalpa, atsižvelgiant į Savivaldybės finansines galimybes, asmenims gyvenamąją vietą deklaravusiems Vilniuje  arba gyvenamosios vietos nedeklaruojantiems niekur, tačiau faktiškai gyvenantiems Vilniuje, gali būti skiriama bendrai gyvenantiems asmenims ar vienam gyvenančiam asmeniui, nevertinant pajamų, šiais atvejais: 

  1. 1000 (vieno tūkstančio) Eur dydžio vienkartinė pašalpa asmeniui sukakus 100 metų;
  2. 40 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, 1 BSI –   38 Eur) (1520 Eur) dydžio pašalpa šeimoje gimus trynukams ir daugiau vaikų;
  3. 3 BSI (114 Eur) dydžio pašalpa asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje, jeigu dėl pašalpos asmuo kreipėsi ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo išėjimo iš laisvės atėmimo įstaigos dienos;
  4. Iki 7 BSI (266 Eur) dydžių pašalpa šeimai, patiriančiai socialinę riziką, joje gimus kūdikiui, apmokant kūdikio kraitelio įsigijimo išlaidas.


Paslauga teikiama antru interaktyvumo lygiu. Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti į instituciją, paštu arba per pasiuntinį.


Pateikiami šie dokumentai: 

  1. Prašymas;
  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  3. Asmens, kuriam sukanka 100 metų, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  4. Trynukų ar daugiau gimusių vaikų gimimo liudijimų kopijos (jei šių dokumentų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras (toliau – Socialinės paramos centras)); Vaiko, gimusio socialinę riziką patiriančioje šeimoje, gimimo liudijimo kopija (jei šių duomenų nėra duomenų bazėse, kuriomis naudojasi Socialinės paramos centras);
  5. Pažyma iš laisvės atėmimo įstaigos apie paleidimą.


Asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Vilniaus mieste, arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje, turi kreiptis pagal faktinę gyvenamąją vietą Socialinio darbo skyriaus darbuotojus, aptarnaujančius seniūnijų gyventojus šiais adresais 
(žiūrėti sąrašą).


Asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos ir įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą ir gyvenantys Vilniaus m., arba nedeklaravę gyvenamosios vietos ir neįtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, bet faktiškai gyvenantys Savivaldybėje ir neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos, dėl pašalpos skyrimo turi kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą (Kauno g. 3), 1 informacinis langelis.
Telefonas pasiteirauti (8 5) 233 3986 el. p. j.nedzinske@spcentras.lt


Dokumentų priėmimo laikas:


pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val. 
trečiadieniais, penktadieniais 7.30 - 11.30 val. 
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.


Dokumentų priėmimo laikas Vilniaus miesto socialinės paramos centro 1 informaciniame langelyje: 

pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val. 
penktadieniais 7.30 - 11.30 val. 
pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.


PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.

Svetainės medis