Socialinių išmokų klausimais prašome kreiptis šiuo tel. Nr.: 8 700 35545

Atmintinė pagalbai į namus


Pagalba į namus - tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus poreikio nustatymą, skyrimą, sustabdymą ir nutraukimą, asmens (šeimos) finansinių galimybių vertinimą, mokėjimą už pagalbą į namus, paslaugų sąrašą bei skundų nagrinėjimą reglamentuoja Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1662 patvirtintas Pagalbos į namus teikimo tvarkos aprašas.

Pagalbos į namus gavėjai:

 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
 • vaikai su negalia ir jų šeimos;
 • kiti asmenys ir šeimos, laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Kreipiantis dėl pagalbos į namus reikia pateikti:

 • asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo užpildytą prašymą - paraišką;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);

Pagalba į namus skiriama:

 • nustačius asmens (šeimos) pagalbos į namus poreikį;
 • priėmus sprendimą asmeniui (šeimai) skirti pagalbą į namus;
 • pasirašius pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo už ją sutartį.
 • Pagalbos į namus paslaugų, kurios (gali būti) skiriamos nustačius poreikį, sąrašą, specifikacijas, vidutinę teikimo trukmę ir įkainius rasite ČIA.

Mokėjimas už pagalbą į namus:

 • mokėjimo už pagalbą į namus dydis nustatomas, atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas ir gali būti nustatytas tik pinigine išraiška;
 • asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį (1 VRP - 122 Eur, nuo 2018-01-01), pagalba į namus teikiama nemokamai;
 • atskaičiavus nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbą į namus dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį.
 • mokėjimas už pagalbą į namus apskaičiuojamas per mėnesį suteiktų paslaugų vidutinę teikimo trukmę (val.) dauginant iš pagalbos į namus valandos kainos ir sumažinant jį: 75 procentais maitinimo organizavimo ir sveikatos priežiūros organizavimo paslaugoms ir 50 procentų pagalbos buityje ir namų ruošoje, ūkio darbų ir kitoms paslaugoms.

 

Dėl pagalbos į namus prašome kreiptis pagal gyvenamąją vietą į Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresn. socialinio darbo organizatorius seniūnijose

Svetainės medis