Specialiųjų poreikių lygio nustatymas, invalidumo grupių prilyginimas specialiųjų poreikių lygiui ir neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas


Vilniaus miesto socialinės paramos centras Neįgaliojo pažymėjimus išduoda asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems yra nustatytas specialiųjų poreikių lygis, buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus arba turima invalidumo grupė (nustatyta neterminuotam laikui) yra prilyginta specialiųjų poreikių lygiui.


Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems invalidumas buvo nustatytas neterminuotai, turi kreiptis dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo bei pateikti šiuos dokumentus:
 

 • prašymą (prašymo forma) arba elektroniniu būdu ČIA;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • Invalidumo pažymėjimą (išduotą Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos (VMSEK));
 • 3 x 4 dydžio nuotrauką - spalvotą arba nespalvotą;
 • Veikdami asmens (šeimos)ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuotojo asmenys, papildomai pateikę savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus, gali kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo bei pateikti šiuos dokumentus:
 

 • prašymą (prašymo forma) arba elektroniniu būdu ČIA;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • Darbingumo lygio pažymą arba neįgaliojo pažymėjimą;
 • 3 x 4 dydžio nuotrauką - spalvota arba nespalvota.
 • priklausomai nuo konkrečios situacijos - papildomus dokumentus;
 • Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuotojo asmenys, papildomai pateikę savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.


Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys, kuriems nebuvo nustatytas invalidumas arba jo galiojimas yra pasibaigęs,
gali kreiptis dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo bei pateikti šiuos dokumentus:
 

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę);
 • sveikatos priežiūros įstaigų išduotas pažymas apie nustatytus specialiuosius poreikius (formos SP, SPA) arba asmens sveikatos įstaigos jį gydančio gydytojo pažymą (Formą Nr. 027/a), kad asmeniui gydyti nuolat reikalinga dializė;
 • 3 x 4 dydžio nuotrauką - spalvota arba nespalvota.
 • priklausomai nuo konkrečios situacijos - papildomus dokumentus;


Veikdami asmens (šeimos)ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuotojo asmenys, papildomai pateikę savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.


PASTABA. Asmens deklaruota arba faktinė gyvenamoji vieta turi būti Vilniaus mieste.


Dokumentai dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui priimami adresu Kauno g. 3, 102 kab. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 233 4903, el. p.
s.labakojis@spcentras.lt.


Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas, jeigu:
 

 • pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;
 • senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;
 • pažymėjime yra netinkamų įrašų;
 • specialių poreikių lygio laikotarpis yra pratęstas arba specialiųjų poreikių lygis yra pakeistas;
 • pažymėjimas prarandamas;
   

Keičiant neįgaliojo pažymėjimą pateikiami šie dokumentai:
 

 • prašymas pakeisti pažymėjimą, nurodant keitimo priežastį kartu su senuoju pažymėjimu. Jei senasis pažymėjimas nepateikiamas, nurodoma nepateikimo priežastis;
 • jei pažymėjimas pavogtas, pateikiama pažymos kopija iš Policijos komisariato teritorinio skyriaus, kurioje nurodyta, kad pranešta apie vagystę;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • 3 x 4 cm dydžio nuotrauka - spalvota arba nespalvota;
 • sprendimas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo, jeigu specialiųjų poreikių lygio laikotarpis yra pratęstas arba jis pakeistas į specialiųjų poreikių lygį.


Atsiimant pažymėjimą reikia pateikti šiuos dokumentus:


1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. jei Neįgaliojo pažymėjimą atsiima šeimos narys, globėjas/ rūpintojas ar kitas asmens atstovas, jis papildomai turi pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

Kitos pažymėjimų išdavimo sąlygos.

 • Asmuo, praradęs pažymėjimą, turi nedelsdamas pranešti apie tai Vilniaus miesto socialinės paramos centrui ir pateikti prašymą išduoti naują pažymėjimą.
 • Asmuo, gavęs naują pažymėjimą ir suradęs prarastąjį, privalo nedelsdamas grąžinti pastarąjį Vilniaus miesto socialinės paramos centrui.
 • Mokestis už pažymėjimo išdavimą ar keitimą nemokamas.


Neįgaliojo pažymėjimai išduodami adresu Kauno g. 3, 102 kab. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 233 4903, el. p.
m.remeziene@spcentras.lt.


Asmenų aptarnavimo laikas:

pirmadieniais - ketvirtadieniais 7.30 - 16.30 val.

penktadieniais 7.30 - 15.15 val.

pietų pertrauka 11.30 - 12.15 val.


PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbame 1 val. trumpiau.


Kauno g. 3, 01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
info@spcentras.lt