Naujienos


Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo dalinimo grafikas
2020-09-29


Informuojame, kad Vilniaus m. gyventojai, pateikę prašymus paramai maisto produktais gauti, maisto produktus gali atsiimti vadovaujantis pateiktu grafiku.

 

Vėluojantiems maisto paketai bus dalinami Spalio 26-30, 16:00-19:00 val. Maisto banko patalpose, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 (kieme sukti kairėn). Kitu laiku ar kitoje vietoje paramos maistu paketai savo dalinimo punkte neatsiėmusiems teikiama nebus – atsiprašome už nepatogumus.


Kitu laiku ar kitoje vietoje paramos maistu paketai savo dalinimo punkte neatsiėmusiems teikiama nebus – atsiprašome už nepatogumus.

Produktų sąrašas.


 

Pagalbos vaikams linija
2020-09-16

Pagalbos vaikams linijos konsultantai teikia pagalbą vaikams susidūrus su įvairiais sunkumais, patiriant patyčias, smurtą namuose ar mokykloje, ir kviečia vaikus skambinti ar rašyti iškilus problemoms. Su pagalbos vaikams linijos konsultantais galima susisiekti šiais kontaktais:

  • nemokamu telefono numeriu 116 111 (į skambučius visų pirma atsiliepia Vaikų linijos savanoriai, kurie, kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, skambinančiuosius, esant jų sutikimui, sujungia su PVL konsultantu tolesniam pagalbos organizavimui);
  • elektroniniu paštu: info@pagalbavaikams.lt arba skyrybos@pagalbavaikams.lt;
  • tiesioginėmis konsultacijomis „online" (interneto svetainėje www.pagalbavaikams.lt pagrindinio puslapio kairės pusės apačioje rašant skiltyje konsultuokis tiesiogiai) Pagalbos vaikams linijos konsultantų darbo metu, darbo dienomis nuo 11 iki 19 val.

SVARBI INFORMACIJA VILNIEČIAMS APIE VIENKARTINES, TIKSLINES, SĄLYGINES IR PERIODINES PAŠALPAS
2020-09-07

Nuo šių metų rugsėjo prašymus dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų priima Socialinių išmokų skyrius. Ši piniginė parama skiriama iš Savivaldybės biudžeto lėšų, atsižvelgiant į jos finansines galimybes.

Vienkartinė pašalpa nevertinant pajamų gali būti skiriama asmeniui sukakus 100 metų (1000 Eur); šeimoje gimus vienu metu 3 ir daugiau vaikų   (40 bazinių socialinių išmokų dydžio (1 BSI - 39 Eur); asmeniui, atlikusiam ne trumpesnę kaip 6 mėnesių bausmę laisvės atėmimo įstaigoje (4 BSI dydžio); socialinę riziką patiriančiai šeimai, joje gimusio kūdikio kraiteliui įsigyti (7 BSI dydžio). Tikslinė pašalpa (iki 3 BSI, nuo 3 BSI iki 132 BSI dydžio) gali būti skiriama esant sunkiai materialinei padėčiai, kai būtina parama įvairiais atvejais (sąrašas nebaigtinis): įsigyti būtinų vaistų, apmokėti už gydymą, laikiną apnakvindinimą, patekus į sunkią materialinę padėtį dėl ligos, atliktos operacijos, nukentėjus nuo gaisro ar stichinės nelaimės, įsiskolinimui už būsto komunalines paslaugas padengti ir kt. Sąlyginė pašalpa gali būti skiriama šiais atvejais: - nevertinant pajamų, apmokėti viešojo transporto bilietus dalyvaujantiems socialinės integracijos programose ir priemonėse Vilniaus miesto nakvynės namų ir Vilniaus arkivyskupijos „Carito" laikinųjų namų gyventojams; - iki 14 BSI dydžio - apmokėti priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų asmenims psichologinę socialinę reabilitaciją, kai vidutinės pajamos per mėnesį vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 250 Eur, vieno gyvenančio asmens - 312,50 Eur. Periodinė pašalpa (iki 3 BSI dydžio) gali būti skiriama į sunkią materialinę padėtį patekusiems darbingo amžiaus asmenims ir asmenims, gaunantiems senatvės ar šalpos neįgaliesiems pensiją ar šalpos senatvės pensiją, siekiant užtikrinti būtiniausių (maitinimosi, asmeninės higienos, gydymosi ir kt.) poreikių patenkinimą, kai dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių jie negali to padaryti savarankiškai ir kreipimosi metu neturi jokio pajamų šaltinio arba vidutinės pajamos per mėnesį mažesnės negu 156,25 Eur. Išsamesnė informacija apie pašalpų dydžius, skyrimo sąlygas ir tvarką teikiama www.vilnius.lt → paslaugos → Socialinės išmokos → pasirinktos paslaugos (pašalpos) apraše. Prašymus galima teikti:

  • el. būdu prisijungus paslaugos.vilnius.lt → Socialinės išmokos → pasirinkus norimą paslaugą ir paspaudus nuorodą „Prisijungti“ užpildyti el. prašymo formą;
  • prisijungus vilnius.lt → Socialinės išmokos ir pasirinkus norimą paslaugą užpildyti prašymo formą, pasirašyti ir skenuotą (nufotografuotą) dokumentą atsiųsti el. paštu sis@vilnius.lt;
  • paskambinus telefonu 8 700 35545 (prašymą besikreipiančio asmens vardu užregistruos darbuotojas);
  • paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius;
  • seniūnijoje pagal savo deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą Vilniaus m. socialinės paramos centro darbuotojui (prašymas bus perduotas Socialinių išmokų skyriui).

Atkreipiame dėmesį, kad vilniečiai, besikreipiantys į Socialinių išmokų skyrių, aptarnaujami adresu Kauno g. 3 tik iš anksto užsiregistravus telefonu 8 700 35545 ir tik tais klausimais, kurių neįmanoma išspręsti nuotoliniu būdu. 


Gerbiami vilniečiai,
2020-06-18

informuojame, kad asmenis Vilniaus miesto socialinės paramos centro darbuotojai priima darbo vietoje. Priimami tik iš anksto užsiregistravę (telefonu, el. paštu ar kitomis nuotolinėmis priemonėmis) asmenys.


Prašymą dėl socialinės paramos galima pateikti ne tik atvykus į darbuotojo darbo vietą, bet ir nuotoliniu būdu.


Socialinio darbo skyriaus socialinių darbuotojai, aptarnaujantys seniūnijų gyventojus, priima asmenis:
pirmadieniais 07.30-11.30 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15-16.30 val., pagal gyvenamąją vietą, kontaktai.


Dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo, grąžinimo suderintu laiku, tel. (8 5) 213 5286, el. p. zbignev.tomasevski@spcentras.lt
arba janina.grinkeviciene@spcentras.lt   

Esant galimybei, maloniai prašome įvertinti paslaugos dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo kokybę užpildant anketą čia.


Dėl įsikūrimo išmokos panaudojimo, būsto neįgaliesiems pritaikymo suderintu laiku, tel. 8 683 83577, el. p. gita.kraujaliene@spcentras.lt


Asmenys be nuolatinės gyvenamosios vietos dėl paramos maisto produktais, suderintu laiku tel. 8 683 83635.

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
2020-03-24

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras, reaguodamas į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių* viruso plitimui stabdyti: nuo kovo 13 d. klientus aptarnaujame nuotoliniu

būdu – el. būdu arba telefonu. 

Prireikus paslaugų, prašome kreiptis telefonu ar el. paštu:

Dėl socialinių paslaugų namuose ar transporto paslaugų – tel. 8 683 81066,  

8 670 14645, el. p. eva.kviatkovska@spcentras.lt;

Dėl techninės pagalbos priemonių – tel. (8 5) 213 5286, 8 683 83902, el. p. zbignev.tomasevski@spcentras.lt;

Dėl paramos maistu, pirties talonų, dėl išvados asmens pripažinimui neveiksniu/ribotai veiksniu ir globos nustatymo         tel. 8 683 83635; 8 683 83610,  el. p. gema.tuganauskiene@spcentras.lt;

Dėl būsto neįgaliesiems pritaikymo,  socialinės globos paslaugų                         tel. 8 646 98418, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt;

Dėl įsikūrimo išmokos panaudojimo, socialinės globos paslaugų                       tel. 8 683 83577, el. p. gita.kraujaliene@spcentras.lt;

Pagalbos šeimai klausimais, dėl  psichologo konsultacijų – tel. 8 670 17412,  8 675 79249, el. p. pagalbaseimai@spcentras.lt.

 Raštus galite teikti  el. paštu info@spcentras.lt, per elektroninio pristatymo sistemą (https://epristatymas.post.lt/) arba siųsti adresu Kauno g. 3, Vilnius. 

 Informacija teikiama telefonu 8 683 83635, 8 683 83610.

el. paštu info@spcentras.lt 

ATSIPRAŠOME UŽ LAIKINUS NEPATOGUMUS IR LINKIME SVEIKATOS. 

 *Prevencinių priemonių imtasi vadovaujantis Civilinės saugos įstatymo 15 str. 4 dalimi, LRV 2020-02-26 nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir siekiant mažinti viruso COVID-19 plitimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje riziką. 

Projektas: Auginkime gyvybingą šeimą!
2020-04-01


Projekto tikslas – PER KOMPLEKSINĮ DARBĄ SU VISA ŠEIMA UGDYTI ŠEIMŲ POZITYVIĄ
KOMUNIKACIJĄ, SIEKIANT ĮGALINTI ŠEIMOS NARIUS PADĖTI VIENI KITIEMS ĮVEIKTI
KYLANČIUS SUNKUMUS IR STIPRINANT POZITYVIŲ SANTYKIŲ ŠEIMOJE KŪRIMO ĮGŪDŽIUS.

Projekto veiklos:

I. Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymai tėvams /šeimoms
,,Ramūs tėvai - laimingi vaikai“. Mokymai suteiks galimybę tėvams tobulinti ir įgyti
tėvystės įgūdžių, kurie padės geriau atliepti vaiko poreikius, plėtoti pozityvius vaikų auklėjimo gebėjimus,
kurti sveikus, stiprius santykius su savo vaikais ir gerins bendravimą šeimoje
. Mokymai vyks grupėse.

II. Ankstyvosios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklas būsimiems
ir jauniems tėvams
. Mokymais bus siekiama padėti sukurti saugų, stiprų ryšį tarp mamos ir
kūdikio, paruošti vaiką antrojo mažylio atsiradimui šeimoje , suteikti praktinių įgūdžių apie sukrėsto
kūdikio/vaiko sindromą, skatinti pozityvų vaikų auklėjimą ,,be bausmių“.
Mokymai vyks grupėse.

III. Tėvų savipagalbos grupės. Tėvai saugiai dalinsis savo rūpesčiais, bus išgirsti,
išklausyti, mokysis suprasti save ir kitus, spręs gyvenime iškylančias problemas, daugiau pasitikės savimi,
kitų akimis pažvelgs į savo sunkumus
. Mokymai vyks grupėse.

IV. Teminė dienos stovyklėlė vaikams „5-ių dienų šeima“. Kiekvieną dieną
vaikų lauks nauja dienos tema su įvairiomis veiklomis. Interaktyvių užsiėmimų, komandinių užduočių,
kūrybinių dirbtuvėlių bei „užduočių dėžutės“ metu kartu su tėvais ir šeimos nariais kaups socialinę patirtį,
ugdysis socialinius gebėjimus ir formuosis reikalingas nuostatas.

V. Individualios psichologo konsultacijos šeimoms, jų vaikams. Kiekviena
situacija unikali ir individuali. Bus siūloma pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems
traumuojančius emocinius išgyvenimus (skyrybas ir kt.). Konsultacijos padės tėvams pasirinkti
tinkamiausią vaikų ugdymo kryptį, suprasti vaikų elgesį ir rasti tinkamiausius sunkumų įveikimo būdus,
pastiprins žinias.
Konsultacijas teiks psichologai.

Projekto partneriai:

· Vilniaus miesto socialinės paramos centras;
· Globos namai „Užuovėja“, Vilnius;
· Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras.

Projekto vieta:

· VšĮ Mano šeimos akademija, Mindaugo g. 44/ Panerių7, Vilnius
· Rykantų universalus daugiafunkcis centras, Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų r.


 

Projektas "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste"
2019-10-01

 

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2019 -08-21 pasirašė sutartį dėl Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“.


Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESF-V-418 „Integrali pagalba į namus“.


Projekto biudžetas 287 056,00 Eur.


Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-10-01, numatoma pabaiga – 2020-12-31.


Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims plėtra. 


Per projekto vykdymo laikotarpį (15 mėn.) planuojama integralią pagalbą suteikti 140 asmenų (neįgalių darbingo ir senyvo amžiaus asmenų), ją teiks 7 mobiliosios komandos, kurios naudosis technine baze, užtikrinančia profesionalų ir efektyvų integralios pagalbos teikimą. Komandų darbas bus organizuojamas teritoriniu principu, orientuojantis į Vilniaus miesto 3-4 geografiškai greta esančių seniūnijų teritorijų dalis, priklausomai nuo seniūnijos dydžio ir paslaugų gavėjų skaičiaus jose. Paslaugų teikimas komandiniu principu užtikrins kokybišką integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą, prisidės prie paslaugų gavėjų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo, sudarant sąlygas jiems ilgiau gyventi savo namuose, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.


Projektui viešinti numatomi lankstinukai, plakatai, pranešimai projekto vykdytojo tinklapyje: www.spcentras.lt

 


 

Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems
2019-09-03

Nuo 2017 m. rugpjūčio iki 2019 m. liepos projekte “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste” dalyvavo daugiau negu 5000 asmenų. Projekto partneriai sudėtingas situacijas patyrusioms šeimoms/asmenims pasiūlė net 19 skirtingo pobūdžio paslaugų. 2019 m. rugsėjo mėnesį „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ projekto paslaugų sąrašas pasipildys dar viena paslauga - Asmeninis asistentas fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatant specialiuosius poreikius, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildys savivaldybės
2019-07-10

Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildys ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.


Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.


Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas informuos asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.


Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir savivaldybės atsiųstą užpildytą klausimyną.


 

Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką
2019-07-03

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintu šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu bus vykdomas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia.


Pagal šią programą bus galima pritaikyti
vienbutį gyvenamąjį namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą arba jų dalį, tinkama gyventi vienam asmeniui ar šeimai bei daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliam vaikui su sunkia negalia. Tai būtų būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus. Gyvenamoji aplinkanuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos, individualiam, daugiabučiam namui ar gyvenamosioms patalpoms, įrengtoms negyvenamosios paskirties pastate, priskirtame žemės sklype.


E
sant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintame Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką Tvarko aprašo priemonių sąraše, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC).


Prašome prašymus dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia pateikti iki einamųjų metų liepos 31 d., siekiant
iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. sudaryti einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą. Jeigu bus gautas papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų, galės būti nagrinėjami tie pareiškėjų prašymai, kurie nebus išnagrinėti iki rugpjūčio 1 dienos.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgaliojo atstovas. Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą adresu  Kauno g. 3, Vilnius  520 kab.,  tel. (8 5) 231 0527, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt.


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »

Svetainės medis