Vilniečiai dėl tikslinės paramos gali kreiptis užpildydami ŠIĄ FORMĄ.

Naujienos


Gerbiami vilniečiai,
2020-05-25

informuojame, kad nuo gegužės 25 d. asmenis, neturinčius galimybės pateikti prašymų dėl socialinės paramos nuotoliniu būdu, Vilniaus miesto socialinės paramos centro darbuotojai priima darbo vietoje. Priimami tik iš anksto užsiregistravę (telefonu, el. paštu ar kitomis nuotolinėmis priemonėmis) asmenys.


Atkreipiame dėmesį, jog prioritetas teikiamas nuotoliniam lankytojų aptarnavimui, darbuotojo susitikimas su paslaugų gavėju darbo vietoje organizuojamas tik tais atvejais, kai paslaugų gavėjo situacijos ar klausimų nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu.

 

Socialinio darbo skyriaus socialinių darbuotojai, aptarnaujantys seniūnijų gyventojus, priima asmenis antradieniais ir ketvirtadieniais 12.15-16.30 val., pagal gyv. vietą, kontaktai.


Dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo, grąžinimo, suderintu laiku tel. (8 5) 213 5286.


Dėl būsto neįgaliesiems pritaikymo, suderintu laiku tel. 8 646 98418.


Dėl įsikūrimo išmokos panaudojimo, suderintu laiku tel. 8 683 83577.


Grįžę iš įkalinimo įstaigų asmenys dėl vienkartinės pašalpos, asmenys be nuolatinės gyvenamosios vietos dėl tikslinės pašalpos, paramos maisto produktais, suderintu laiku tel. 8 683 83635.


Pagalbos šeimai skyriaus atvejo vadybininkų kontaktai.


Pagalbos šeimai skyriaus socialinių darbuotojų kontaktai.


Psichologų ir socialinių darbuotojų konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu (telefonu, el. paštu, kitomis nuotolinėmis priemonėmis), nesant galimybės suteikti nuotoliniu būdu, teikiama darbo vietoje, pagal išankstinę paslaugų gavėjų registraciją tel. Nr. 8 675 79 249.


Socialinių paslaugų namuose skyriaus vyresniųjų socialinio darbo organizatorių kontaktai.


Dėmesio:

 

  • Aptarnaujami tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių, nesant pakilusios kūno temperatūros 37,3 ir daugiau.
  • Aptarnaujami tik nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) teisingai dėvintys lankytojai;
  • Apsilankymo metu būtina laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
  • Asmeniui, kuris yra užsiregistravęs ar dėl susitikimo su darbuotoju susitaręs, atvykus į darbuotojo darbo vietą, jei būtų stebimi kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), asmuo nebus aptarnaujamas.

 

 

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
2020-03-24

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras, reaguodamas į koronaviruso pandemiją pasaulyje, imasi griežtų priemonių* viruso plitimui stabdyti: nuo kovo 13 d. klientus aptarnaujame nuotoliniu

būdu – el. būdu arba telefonu. 

Prireikus paslaugų, prašome kreiptis telefonu ar el. paštu:

Dėl socialinių paslaugų namuose ar transporto paslaugų – tel. 8 683 81066,  

8 670 14645, el. p. eva.kviatkovska@spcentras.lt;

Dėl techninės pagalbos priemonių – tel. (8 5) 213 5286, 8 683 83902, el. p. zbignev.tomasevski@spcentras.lt;

Dėl vienkartinių, tikslinių pašalpų, paramos maistu, pirties talonų, dėl išvados asmens pripažinimui neveiksniu/ribotai veiksniu ir globos nustatymo         tel. 8 683 83635; 8 683 83610,  el. p. gema.tuganauskiene@spcentras.lt;

Dėl būsto neįgaliesiems pritaikymo,  socialinės globos paslaugų                         tel. 8 646 98418, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt;

Dėl įsikūrimo išmokos panaudojimo, socialinės globos paslaugų                       tel. 8 683 83577, el. p. gita.kraujaliene@spcentras.lt;

Pagalbos šeimai klausimais, dėl  psichologo konsultacijų – tel. 8 670 17412,  8 675 79249, el. p. pagalbaseimai@spcentras.lt.

 Raštus galite teikti  el. paštu info@spcentras.lt, per elektroninio pristatymo sistemą (https://epristatymas.post.lt/) arba siųsti adresu Kauno g. 3, Vilnius. 

 Informacija teikiama telefonu 8 683 83635, 8 683 83610.

el. paštu info@spcentras.lt 

ATSIPRAŠOME UŽ LAIKINUS NEPATOGUMUS IR LINKIME SVEIKATOS. 

 *Prevencinių priemonių imtasi vadovaujantis Civilinės saugos įstatymo 15 str. 4 dalimi, LRV 2020-02-26 nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir siekiant mažinti viruso COVID-19 plitimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje riziką. 

Į sunkią padėtį patekusiems vilniečiams – Vilniaus savivaldybės parama
2020-04-20

Dėl COVID-19 epidemijos paskelbtas karantinas nemažai daliai gyventojų sukėlė finansinių rūpesčių – tai ir žmonės, netekę darbo, ir savarankiškai dirbantys asmenys, taip pat senjorai. Vilniaus miesto savivaldybė šiuo sunkmečiu rūpindamasi vilniečiais numatė skirti finansinę pagalbą gyventojams – visi, kurių pajamos karantino metu sumažėjo iki 437,50 Eur asmeniui (gyvenant vienam) arba kai vienam šeimos nariui tenka 375 Eur suma, šiuo laikotarpiu gaus išmoką iki 975 Eur priklausomai nuo šeimos dydžio. Savivaldybės komunalinės įmonės karantino metu taip pat neskaičiuos delspinigių vėluojantiems sumokėti už komunalines paslaugas.


Pasak Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus, koronavirusas tapo dideliu išbandymu visiems, atnešęs ir finansinių iššūkių, kuriuos šiuo metu turi spręsti ir besiverčiantys individualia veikla, ir šeimos, kuriose dėl darbų netekimo drastiškai sumažėjo pajamos, todėl siekiant padėti vilniečiams savivaldybė kviečia kreiptis dėl finansinės paramos.


„Daugelis įsivaizduoja, kad parama yra skiriama tiems, kurie ir anksčiau nuolat kreipdavosi dėl jos. Noriu pabrėžti, kad pagalbos ranką tiesiame visiems, kurie nėra pakankamai
apsaugoti valstybinio socialinio draudimo, didelių įsipareigojimų turintiems vilniečiams, kuriems nepakaks valstybės paramos, tiesiogiai dėl karantino nukentėjusiems individualiai dirbantiems asmenims“, – sako Vilniaus meras R. Šimašius.


Vilniaus miesto savivaldybė numačiusi skirti vienkartinę, tikslinę ir atskirais atvejais periodinę finansinę paramą visiems vilniečiams, kurie finansiškai nukentėjo dėl karantino paskelbimo. Dėl tikslinės paramos gali kreiptis ir savarankiškai dirbantys asmenys, kurie yra tiesiogiai paveikti karantino metu įvestų priemonių. Tarp tokių asmenų, visų pirma,
paslaugų sektoriaus darbuotojai kaip padavėjai ir barmenai, taip pat sporto bei kultūrinės veiklos organizatoriai, didžėjai, renginių apšvietėjai ar dekoratoriai, fotografai, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis.

Projektas: Auginkime gyvybingą šeimą!
2020-04-01


Projekto tikslas – PER KOMPLEKSINĮ DARBĄ SU VISA ŠEIMA UGDYTI ŠEIMŲ POZITYVIĄ
KOMUNIKACIJĄ, SIEKIANT ĮGALINTI ŠEIMOS NARIUS PADĖTI VIENI KITIEMS ĮVEIKTI
KYLANČIUS SUNKUMUS IR STIPRINANT POZITYVIŲ SANTYKIŲ ŠEIMOJE KŪRIMO ĮGŪDŽIUS.

Projekto veiklos:

I. Pozityvios tėvystės įgūdžių stiprinimo mokymai tėvams /šeimoms
,,Ramūs tėvai - laimingi vaikai“. Mokymai suteiks galimybę tėvams tobulinti ir įgyti
tėvystės įgūdžių, kurie padės geriau atliepti vaiko poreikius, plėtoti pozityvius vaikų auklėjimo gebėjimus,
kurti sveikus, stiprius santykius su savo vaikais ir gerins bendravimą šeimoje
. Mokymai vyks grupėse.

II. Ankstyvosios tėvystės įgūdžių ugdymo užsiėmimų ciklas būsimiems
ir jauniems tėvams
. Mokymais bus siekiama padėti sukurti saugų, stiprų ryšį tarp mamos ir
kūdikio, paruošti vaiką antrojo mažylio atsiradimui šeimoje , suteikti praktinių įgūdžių apie sukrėsto
kūdikio/vaiko sindromą, skatinti pozityvų vaikų auklėjimą ,,be bausmių“.
Mokymai vyks grupėse.

III. Tėvų savipagalbos grupės. Tėvai saugiai dalinsis savo rūpesčiais, bus išgirsti,
išklausyti, mokysis suprasti save ir kitus, spręs gyvenime iškylančias problemas, daugiau pasitikės savimi,
kitų akimis pažvelgs į savo sunkumus
. Mokymai vyks grupėse.

IV. Teminė dienos stovyklėlė vaikams „5-ių dienų šeima“. Kiekvieną dieną
vaikų lauks nauja dienos tema su įvairiomis veiklomis. Interaktyvių užsiėmimų, komandinių užduočių,
kūrybinių dirbtuvėlių bei „užduočių dėžutės“ metu kartu su tėvais ir šeimos nariais kaups socialinę patirtį,
ugdysis socialinius gebėjimus ir formuosis reikalingas nuostatas.

V. Individualios psichologo konsultacijos šeimoms, jų vaikams. Kiekviena
situacija unikali ir individuali. Bus siūloma pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems
traumuojančius emocinius išgyvenimus (skyrybas ir kt.). Konsultacijos padės tėvams pasirinkti
tinkamiausią vaikų ugdymo kryptį, suprasti vaikų elgesį ir rasti tinkamiausius sunkumų įveikimo būdus,
pastiprins žinias.
Konsultacijas teiks psichologai.

Projekto partneriai:

· Vilniaus miesto socialinės paramos centras;
· Globos namai „Užuovėja“, Vilnius;
· Trakų rajono Rykantų universalus daugiafunkcis centras.

Projekto vieta:

· VšĮ Mano šeimos akademija, Mindaugo g. 44/ Panerių7, Vilnius
· Rykantų universalus daugiafunkcis centras, Vilniaus g. 5, Rykantai, Trakų r.


 

Paramos maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo dalinimo grafikas
2020-02-05


Informuojame, kad Vilniaus m. gyventojai, pateikę prašymus paramai maisto produktais gauti, maisto produktus gali atsiimti vadovaujantis pateiktu grafiku.

 

Vėluojantiems maisto paketai bus dalinami KOVO 7-8 dienomis, 10:00-16:00 val. Maisto banko patalpose, įėjimas pro vartus Panerių g. 37 (kieme sukti kairėn). 


Kitu laiku ar kitoje vietoje paramos maistu paketai savo dalinimo punkte neatsiėmusiems teikiama nebus – atsiprašome už nepatogumus.


Produktų sąrašas.


 

Projektas "Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste"
2019-10-01

 

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2019 -08-21 pasirašė sutartį dėl Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamo projekto „Integralios pagalbos teikimas Vilniaus mieste“.


Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.-ESF-V-418 „Integrali pagalba į namus“.


Projekto biudžetas 287 056,00 Eur.


Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2019-10-01, numatoma pabaiga – 2020-12-31.


Projekto tikslas – kokybiškos integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose darbingo amžiaus neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus asmenims plėtra. 


Per projekto vykdymo laikotarpį (15 mėn.) planuojama integralią pagalbą suteikti 140 asmenų (neįgalių darbingo ir senyvo amžiaus asmenų), ją teiks 7 mobiliosios komandos, kurios naudosis technine baze, užtikrinančia profesionalų ir efektyvų integralios pagalbos teikimą. Komandų darbas bus organizuojamas teritoriniu principu, orientuojantis į Vilniaus miesto 3-4 geografiškai greta esančių seniūnijų teritorijų dalis, priklausomai nuo seniūnijos dydžio ir paslaugų gavėjų skaičiaus jose. Paslaugų teikimas komandiniu principu užtikrins kokybišką integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) teikimą, prisidės prie paslaugų gavėjų ir jų artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo, sudarant sąlygas jiems ilgiau gyventi savo namuose, o juos prižiūrintiems šeimos nariams – derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.


Projektui viešinti numatomi lankstinukai, plakatai, pranešimai projekto vykdytojo tinklapyje: www.spcentras.lt

 


 

Asmeninio asistento paslauga neįgaliesiems
2019-09-03

Nuo 2017 m. rugpjūčio iki 2019 m. liepos projekte “Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste” dalyvavo daugiau negu 5000 asmenų. Projekto partneriai sudėtingas situacijas patyrusioms šeimoms/asmenims pasiūlė net 19 skirtingo pobūdžio paslaugų. 2019 m. rugsėjo mėnesį „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Vilniaus mieste“ projekto paslaugų sąrašas pasipildys dar viena paslauga - Asmeninis asistentas fizinę ir (ar) kompleksinę negalią turintiems asmenims.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims nustatant specialiuosius poreikius, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildys savivaldybės
2019-07-10

Nuo 2019 m. liepos 1 d. keičiasi pensinio amžiaus asmenų savarankiškumo vertinimo tvarka. Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimyną pildys ne NDNT specialistai, kaip buvo iki šiol, o asmens gyvenamosios vietos savivaldybės paskirtas darbuotojas.


Nustatant asmens specialiuosius poreikius, greta medicininio kriterijaus (asmens sveikatos būklės) yra įvertinamas ir asmens savarankiškumo koeficientas, t. y. jo savarankiškumo galimybės kasdieniame gyvenime (judėjimas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai), mąstymo ir suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai. Šis kriterijus nustatomas pokalbio su asmeniu metu užpildant asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyną.


Kaip ir anksčiau, pensinio amžiaus asmuo (arba jo atstovas) dėl specialiųjų poreikių nustatymo su gydančio gydytojo parengtu siuntimu turi kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT). NDNT per 3 darbo dienas nuo  prašymo nustatyti specialiuosius poreikius gavimo dienos raštu kreipsis į savivaldybę dėl klausimyno užpildymo, o savivaldybės paskirtas darbuotojas informuos asmenį (jo atstovą) dėl klausimyno pildymo vietos ir laiko.


Galutinį sprendimą dėl asmens specialiųjų poreikių NDNT priims įvertinusi visus siuntime į NDNT ir prie jo pridėtuose medicininiuose dokumentuose pateiktus duomenis  ir savivaldybės atsiųstą užpildytą klausimyną.


 

Dėl šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką
2019-07-03

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintu šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašu bus vykdomas būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia.


Pagal šią programą bus galima pritaikyti
vienbutį gyvenamąjį namą, butą ar kitą gyvenamąją patalpą arba jų dalį, tinkama gyventi vienam asmeniui ar šeimai bei daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus neįgaliam vaikui su sunkia negalia. Tai būtų būsto ir gyvenamosios aplinkos pertvarkymas, panaudojant specialius elementus, keičiant vaikams su sunkia negalia, turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, nepritaikytas erdves, ir paprastasis remontas, atliekant tiesiogiai su būsto pritaikymu susijusius statybos darbus. Gyvenamoji aplinkanuolydžiai, takeliai, skirti privažiuoti neįgaliojo vežimėliu prie būsto ar automobilio stovėjimo bei saugojimo vietos, individualiam, daugiabučiam namui ar gyvenamosioms patalpoms, įrengtoms negyvenamosios paskirties pastate, priskirtame žemės sklype.


E
sant vaiko sensorinės sistemos sutrikimų, judėjimo, regos ar klausos sutrikimų, gali būti perkamos priemonės, nurodytos Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. A1-365 patvirtintame Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką Tvarko aprašo priemonių sąraše, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC).


Prašome prašymus dėl būsto pritaikymo vaikams su sunkia negalia pateikti iki einamųjų metų liepos 31 d., siekiant
iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. sudaryti einamaisiais metais pritaikomų būstų sąrašą. Jeigu bus gautas papildomas finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų, galės būti nagrinėjami tie pareiškėjų prašymai, kurie nebus išnagrinėti iki rugpjūčio 1 dienos.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti neįgaliojo atstovas. Dėl išsamesnės informacijos ir prašymo pateikimo prašome kreiptis į Vilniaus miesto socialinės paramos centrą adresu  Kauno g. 3, Vilnius  520 kab.,  tel. (8 5) 231 0527, el. p. martynas.zebuolis@spcentras.lt.


Svarbi informacija dėl socialinės paramos mokiniams
2019-06-25

Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo priima Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinių išmokų skyrius. 


Prašymą pateikti galima el. būdu prisijungus www.spis.lt, atvykus į šį skyrių arba atsiųsti paštu adresu Kauno g. 3, LT-01314 Vilnius. 


Mokiniams teikiama šių rūšių socialinė parama:

  1. nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  2. parama mokinio reikmenims įsigyti (76 Eur per kalendorinius metus).

Teisė į šią paramą nustatoma, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip: 


1,5 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio (183 Eur); 


2 VRP dydžiai (244 Eur), patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus;


2,5 VRP dydžio (305 Eur) išimties atvejais, patikrinus gyvenimo sąlygas ir esant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą surašiusio asmens rekomendacijai skirti paramą šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (-us), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus, kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką. 


Kreiptis galima: 

dėl nemokamo maitinimo – nuo kalendorinių metų liepos 1 d.;

dėl maitinimo stovykloje – nuo kalendorinių metų gegužės 1 d.; 

dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti – nuo kalendorinių metų liepos 1 d. iki spalio 5 d.


Daugiau informacijos:

  • paskambinus Socialinių išmokų skyriaus bendruoju telefonu 8 700 35545; 
  • www.vilnius.lt → Paslaugos → Socialinės išmokos → 12. Socialinės paramos mokiniams skyrimas;
  • www.e-tar.lt → Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);
  • www.vilnius.lt → Savivaldybė → Teisinė informacija → Teisės aktai (įrašyti 2019-06-19, Nr. 1-94; 2019-06-26, Nr. 30-1618/19).


Socialinių reikalų ir sveikatos departamento 

Socialinių išmokų skyrius, 2019-06-25


«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  »

Svetainės medis